Bởi {0}
logo
Shenzhen Xinruichang Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất, Công ty Thương mại
Sản Phẩm chính:Xe DVD, Xe Đa Phương Tiện, Xe Đài Phát Thanh
Offline Trade Shows(1times)Multi-Language Capability: FrenchTotal Floorspace (1,300㎡)Annual Sales US $1,310,000